Čeština

Převod HTML na JPG, PNG, BMP a GIF obrázek v C#

Soubory HTML se na internetu často používají. Následně [Aspose.HTML for .NET][1] API podporuje mnoho funkcí pro práci se souborovým formátem HTML. V tomto článku se dozvíte, jak převést HTML na obrázek v C#. Webovou stránku HTML můžete vykreslit do JPG, PNG, BMP, GIF a dalších oblíbených formátů obrázků.
května 30, 2020 · 4 min · Farhan Raza