Čeština

Převeďte HTML nebo MHTML na XPS programově v C#

Soubory HTML se přes web používají k prezentaci a formátování informací. Soubory HTML můžete převést na soubory XPS programově pomocí C#. Následující případy použití rozvádějí různé scénáře převodu.
července 14, 2021 · 3 min · Farhan Raza