Čeština

Přidejte podpis k obrázku v Javě

Obrázky a další formáty dokumentů se často používají v každodenním podnikání. Mnoho obrázků je proto podepsáno, aby se předešlo porušení autorských práv nebo aby bylo vidět vlastnictví díla. Pro takové požadavky můžete použít Aspose.PSD for Java API k manipulaci s obrázky nebo grafickým obsahem. Tento článek vysvětluje, jak přidat podpis k obrázku programově v Javě.
února 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza