Čeština

Přidejte podpis k obrázku programově v C#

V dnešní době mnoho organizací a institucí přijalo bezpapírovou politiku. V některých případech použití možná budete muset podepsat obrázky pro různé účely. Aspose.PSD for .NET API lze použít pro práci s různými grafickými vrstvami a obrázky. Tento článek popisuje, jak přidat podpis k obrázku programově v C#.
března 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza