Čeština

Vytváření, načítání, vyplňování a kreslení bitmapy v C#

Bitmapa se používá k vytváření a ukládání počítačové grafiky. Bitmapu můžete snadno vytvořit v C# pomocí Aspose.Drawing for .NET API. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit novou bitmapu v C#. Tento článek také ukazuje, jak načíst obrázek v bitmapě nebo nakreslit grafiku v bitmapě pomocí C#.
srpna 16, 2022 · 7 min · Muzammil Khan