Čeština

Vytvořte nebo vyplňte formulář HTML pomocí tlačítka Odeslat pomocí jazyka C#

HTML formuláře se často používají pro získání vstupu od uživatelů. Pro vstup můžete vyplnit různá pole formuláře obsahující zaškrtávací políčko, text, rádio a tlačítko Odeslat. Formulář HTML můžete vytvořit nebo vyplnit programově pomocí jazyka C#.
března 30, 2021 · 6 min · Farhan Raza