Čeština

Připojte se k serveru IMAP pomocí Java

Internet Message Access Protocol (IMAP) je běžně používaný protokol pro získávání zpráv z e-mailových serverů. Abyste mohli přistupovat k poštovní schránce z klientských aplikací, musíte nejprve navázat spojení se serverem IMAP. Chcete-li toho dosáhnout, tento článek popisuje připojení k serveru IMAP pomocí Java. Dále se naučíte používat SOCKS nebo HTTP proxy a programově se připojit k serveru IMAP s povoleným SSL.
července 8, 2021 · 4 min · Usman Aziz