Čeština

Vkládání nebo extrahování videí do PowerPointových prezentací pomocí Java

PowerPointové prezentace často obsahují video snímky, které mají něco předvést nebo přilákat publikum. V mnoha případech se videa používají k úspoře času a zefektivnění prezentací. V tomto článku se dozvíte, jak programově pracovat s videi v souborech PowerPoint. Tento článek se bude zejména zabývat tím, jak vložit nebo extrahovat video do prezentace PowerPoint pomocí Java.
září 20, 2021 · 4 min · Usman Aziz