Čeština

Vytvářejte, aktualizujte nebo mažte úlohy na MS Exchange Server v Javě

Seznamy úkolů se používají ke sledování činností, které mají být provedeny. Lidé vytvářejí takové seznamy na papíře, v textových editorech, tabulkových procesorech atd. Microsoft Exchange Server také poskytuje funkci vytváření a správy seznamů úkolů, které se skládají z úkolů. Chcete-li s těmito úlohami pracovat programově, tento článek ukazuje, jak přidat, aktualizovat nebo odstranit úlohy na MS Exchange Server v Javě.
března 11, 2022 · 4 min · Usman Aziz