Čeština

Rozdělit text na sloupce v Excelu pomocí Java

MS Excel poskytuje funkci Text to Columns pro rozdělení textu do více sloupců. Rozdělení může být založeno na prázdném místě, čárce, speciálním znaku atd. Aby bylo možné tuto funkci automatizovat, tento článek popisuje, jak provádět převod textu do sloupců aplikace Excel z vašich aplikací Java. Podrobný průvodce a ukázka kódu vám ukáže, jak rozdělit text do sloupce v listu aplikace Excel.
května 25, 2021 · 2 min · Usman Aziz