Čeština

Převést EPUB na XPS v Javě

Soubor EPUB je ve formátu souboru Open eBook, který se obvykle používá k publikování knih. V určitých případech použití může být nutné převést soubor EPUB do formátu souboru XPS. V tomto článku se dozvíte, jak programově převést soubory EPUB na XPS v Javě.
ledna 22, 2022 · 2 min · Farhan Raza