Čeština

Převést USDZ do PDF v Javě

Soubory USDZ obsahují data související se stínováním, skeletální deformací a dalšími aspekty 3D scén. V určitých scénářích můžete chtít převést soubor USDZ do formátu PDF, protože soubory PDF jsou široce podporovány na mnoha platformách. Pro takové požadavky tento článek vysvětluje, jak převést soubory USDZ na soubory PDF v Javě.
dubna 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza