Čeština

Vytvořte Web Scraper v Javě

Web Scraping se také nazývá škrábání dat, sklizeň webu nebo procházení webu, které se používá k extrahování dat z webových stránek. Webový škrabák může používat různé přístupy k extrakci informací. Například XPath, selektory CSS, vlastní filtry, navigace HTML atd. V souladu s takovými scénáři tento článek popisuje, jak programově vytvořit webový škrabák v Javě.
dubna 25, 2022 · 5 min · Farhan Raza