Čeština

Převeďte PNG, JPG na TGA nebo manipulujte s TGA pomocí C#

TGA je zkratka pro Truevision Graphics Adapter a je často označována jako TARGA, Truevision Advanced Raster Graphics Adapter. Obrázky PNG a JPG můžete převést na TGA nebo s obrázky TGA manipulovat pomocí C#. TARGA je ve skutečnosti formát rastrového grafického souboru, který je podporován Aspose.Imaging for .NET API, spolu s mnoha dalšími podporovanými formáty souborů.
října 11, 2020 · 3 min · Farhan Raza