Čeština

Převeďte JSON do Excelu v Python

MS Excel je funkčně bohatý program, který umožňuje uchovávat a organizovat data v tabulkové formě. Navíc umožňuje ukládat data do více listů. Kromě organizace dat můžete provádět třídění, vykreslování grafů, matematické výpočty atd. JSON je naproti tomu široce používaný formát pro ukládání a přenos dat ve formě párů klíč-hodnota. V určitých případech může být nutné importovat data ze souborů JSON do listů Excelu programově. V souladu s tím tento článek popisuje, jak převést data JSON do Excel XLSX/XLS pomocí Python.
října 1, 2021 · 3 min · Usman Aziz