Čeština

Převeďte KML na GeoJSON a GeoJSON na KML pomocí C#

Mohou nastat situace, kdy potřebujete převést soubory KML do formátu GeoJSON nebo naopak. Pro takové případy vás tento článek naučí, jak převést soubory KML do formátu GeoJSON a soubory GeoJSON do formátu KML pomocí C#.
listopadu 18, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad