Čeština

LaTeXový vzorec na SVG v C#

Programově můžete vykreslit jakýkoli druh matematických vzorců a rovnic LaTeXu a uložit je jako obrazový formát SVG. V tomto článku se dozvíte, jak vykreslit matematické vzorce LaTeXu do SVG v C#.
října 28, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Převést LaTeX na SVG obrázek v C#

TeX je jazyk, který se skládá z programování a také ze syntaxe značek. LaTeX je nejběžněji používaný formát, který integruje různé styly dokumentů, jako jsou knihy, dopisy, prohlášení atd. V některých případech použití můžete chtít převést soubory TeX na obrázky SVG. V souladu s tím tento článek popisuje, jak převést TeX na obraz SVG programově v C#.
září 26, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Renderujte matematické vzorce a rovnice LaTeXu v Javě

Jako programátor v Javě můžete psát základní rovnice a matematické vzorce do souboru TEX programově bez použití LaTeXu. V tomto článku se dozvíte, jak vykreslovat rovnice a matematické vzorce pomocí Java.
května 18, 2022 · 7 min · Muzammil Khan