Čeština

Načíst, uložit nebo sloučit obrázky SVG programově v C#

SVG (Scalable Vector Graphics) je vektorový formát obrázku pro dvourozměrnou grafiku. Tyto obrázky jsou založeny na formátu XML, který vám umožňuje procházet různými uzly a snadno upravovat nebo prohledávat obsah souboru. Soubory obrázků SVG můžete načíst, uložit nebo sloučit programově v C#. Podobně několik dalších funkcí souvisejících s obrázky SVG umožňuje aplikacím založeným na .NET zpracovávat několik podporovaných formátů souborů.
února 10, 2021 · 3 min · Farhan Raza