Čeština

Ochrana nebo zrušení ochrany dokumentů aplikace Word programově pomocí C#

Aplikace Microsoft Word podporuje různé ochranné funkce pro ochranu celého dokumentu aplikace Word nebo některých částí dokumentu. Ochrana dokumentů přichází do praxe, když potřebujete dokument sdílet s jinou osobou nebo stranou. V takových případech můžete chtít omezit přístup nebo oprávnění třetí strany. Na druhou stranu můžete také zadat heslo, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k dokumentu. Tento článek také obsahuje několik jednoduchých způsobů, jak programově chránit dokumenty aplikace Word. Dále se také dozvíte, jak zrušit ochranu dokumentů aplikace Word bez hesla.
února 27, 2020 · 3 min · Usman Aziz