Čeština

Přidejte záhlaví a zápatí do prezentací PowerPoint pomocí C++

Oddíly záhlaví a zápatí ve snímcích PowerPoint můžete použít k zobrazení dalších informací, jako je číslo snímku, datum, autor atd. S těmito oddíly můžete také manipulovat programově v rámci aplikací C++. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak přidat záhlaví a zápatí do prezentací PowerPoint pomocí C++.
října 27, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad