Čeština

Práce s makry VBA v dokumentech Word pomocí Python

Visual Basic for Applications (VBA) je výkonný programovací jazyk, který umožňuje automatizovat úlohy v dokumentech aplikace Word. Navíc můžete s makry VBA poměrně snadno provádět opakující se úkoly. V tomto článku se dozvíte, jak pracovat s projekty a moduly VBA v dokumentech MS Word. Konkrétně se tento článek bude zabývat tím, jak vytvářet, upravovat a klonovat makra VBA programově v Python.
listopadu 23, 2021 · 4 min · Usman Aziz