Čeština

Sloučit PowerPointové prezentace pomocí C# nebo VB.NET

Slučování prezentací v PowerPointu může být užitečné v různých scénářích, jako je kombinování obsahu z více PPT/PPTX, slučování částí jedné prezentace vytvořené dvěma nebo více lidmi atd. Ruční způsob kopírování/vkládání obsahu nemusí být vhodný při řešení problémů několik prezentací. Proto tento článek umožňuje vývojářům .NET naučit se programově sloučit prezentace PowerPoint PPT v C#. .NET PowerPoint Merger API Sloučit PowerPointové prezentace pomocí C# Sloučit konkrétní snímky prezentací PowerPoint pomocí C# Při slučování prezentací PowerPoint použijte předlohu snímků C# .
srpna 17, 2020 · 4 min · Usman Aziz