Čeština

Sloučit soubory XPS programově v Javě

Formát XPS se skládá ze značek XML, které vysvětlují vizuální reprezentaci nebo pravidla vykreslování dokumentu. V určitých případech může být nutné sloučit nebo zkombinovat mnoho dokumentů XPS. Pro takové případy použití tento článek popisuje, jak programově sloučit soubory XPS v Javě.
dubna 9, 2022 · 3 min · Farhan Raza