Čeština

Převeďte data projektu do XAML pomocí Java

Jako vývojář Java můžeme snadno exportovat data Microsoft Project ze souborů MPP do formátu XAML programově v aplikacích Java. V tomto článku se dozvíte, jak převést data Microsoft Project do XAML pomocí Java.
června 12, 2022 · 4 min · Muzammil Khan

Převést MS Project MPP do formátu XAML pomocí C#

Extensible Application Markup Language (XAML je jednoduchý a deklarativní jazyk založený na XML, který pro své soubory používá formát .xaml. V XAML můžete vytvářet, inicializovat a nastavovat vlastnosti objektů s hierarchickými vztahy. Používá se především k návrhu grafických uživatelská rozhraní v Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) a WPF (Windows Presentation Foundation).V tomto článku se dozvíte, jak převést soubory Microsoft Project MPP do formátu XAML pomocí C#.
srpna 31, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad