Čeština

Převést e-mail na HTML v Python

E-mailové zprávy je často nutné převést do formátu HTML, aby je bylo možné vložit na webové stránky. Chcete-li tento převod zautomatizovat, v tomto článku se dozvíte, jak převést e-maily do HTML pomocí Python. Tento článek se bude zejména zabývat tím, jak převést e-mailové soubory EML nebo MSG na stránky HTML.
května 24, 2021 · 3 min · Usman Aziz