Čeština

Převeďte e-mailové zprávy do PDF pomocí C++

E-maily jsou primárním zdrojem komunikace přes internet, zejména v obchodním prostředí. Mohou nastat případy, jako je diskuse a finalizace softwarových požadavků klienta pro vývoj produktu. Po splnění požadavků na software možná budete muset vygenerovat konečnou sadu dokumentů obsahujících e-maily a další podrobnosti, které budete sdílet se svým týmem. V takových situacích může být užitečné převést e-mail do formátu PDF. V tomto článku se dozvíte, jak převést e-mailovou zprávu do formátu PDF pomocí C++.
února 13, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad