Čeština

Převeďte obrázek na text pomocí knihovny C# OCR

OCR (Optical Character Recognition) je dobře známá a široce používaná technologie pro rozpoznávání a čtení textu z obrázků a naskenovaných dokumentů. Při operaci OCR jsou znaky na obrázcích naskenovány, rozpoznány a převedeny do digitální podoby. Převedený text lze ověřit a uložit pro provedení dalších operací. V tomto článku vám ukážu, jak provést OCR pro převod obrázků na text programově pomocí knihovny C# .NET OCR. Zbytek článku je rozdělen do následujících částí.
května 28, 2020 · 3 min · Usman Aziz