Čeština

Převeďte ODP do PDF programově pomocí C++

OpenOffice používá formát souboru ODP pro své prezentační dokumenty. Soubory ODP jsou sbírkou snímků obsahujících text, obrázky, grafy, animace a další typy médií. Mohou nastat situace, kdy potřebujete převést soubory ODP do formátu PDF. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak převést soubory ODP do formátu PDF pomocí C++.
července 15, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad