Čeština

Vytvořte OFX požadavek nebo odpověď programově pomocí C# API

OFX, Open Financial Exchange, soubory se běžně používají pro výměnu finančních informací. Používá se v systémech typu klient-server i v cloudových systémech. Model žádost-odpověď je tedy implementován pro výměnu finančních informací. Poskytovatelé finančních služeb, jako jsou banky, agregátory dat atd., často používají OFX k vytváření, analýze nebo agregaci finančních dat. Stejně tak jej využívají pro řízení výměny finančních dat ve svých produktech a službách.
února 23, 2021 · 3 min · Farhan Raza