Čeština

Vytvořte OMR Sheet Checker nebo Scanner Software v C#

Optical Mark Recognition, zkráceně OMR, se často používá k hodnocení dotazníků, průzkumů a dalších standardů sběru informací. V tomto článku se můžete naučit, jak vytvořit a zkontrolovat OMR otázky a bublinové odpovědi pomocí jazyka C# v aplikaci .NET. Krátce prozkoumáme následující přístupy: API pro tvorbu a kontrolu šablon OMR – instalace Vytvořte šablonu dotazníku OMR, obrázek a soubor PDF pomocí C# Proveďte OMR na obrázcích bublinových odpovědí s více volbami pomocí C#
srpna 25, 2020 · 4 min · Farhan Raza