Čeština

Převeďte OXPS nebo XPS do PDF programově pomocí Java

XPS je formát pevných dokumentů často používaný k uspořádání informací pro účely tisku. Podobně jsou soubory OXPS také založeny na specifikacích papíru XML. Soubory XPS nebo OXPS můžete snadno převést na dokumenty PDF programově pomocí jazyka Java.
února 9, 2021 · 3 min · Farhan Raza

Programově převést XPS nebo OXPS do PDF pomocí C#

Soubory XPS a OXPS se často používají pro tisk kvůli jejich nezávislosti na rozlišení. Někdy však potřebujeme převést XPS do PDF nebo OXPS do PDF. Aspose.Page for .NET API vám umožňuje provádět tyto převody s vysokou přesností a rychlým vykreslováním. Pojďme prozkoumat následující případy použití: Programově převést XPS do PDF pomocí C# Převést konkrétní stránky XPS do PDF v C# Převést všechny stránky XPS do PDF v C# Programově převést OXPS do PDF pomocí C# Převést konkrétní stránky OXPS do PDF v C# Převést všechny stránky OXPS do PDF v C# Programově převést XPS do PDF pomocí C# Převod XPS do PDF je jednoduchý s Aspose.
června 11, 2020 · 5 min · Farhan Raza