Čeština

C# Tiskněte dokumenty PDF programově pomocí .NET

Mnoho společností do značné míry omezuje používání papíru. Existují však některé scénáře, kdy je tisk důležitý. Systém může například obsahovat podrobnosti o online objednávce ve formátu PDF. Při odesílání online objednávky k doručení potřebují vytisknout PDF. Zpracovávají položky ve velkém měřítku, takže tisk každého dokumentu ručně může být docela problém. Aspose.PDF for .NET API, kromě mnoha dalších funkcí pro manipulaci se soubory a převod, podporuje efektivní tisk souborů PDF. Podívejme se na následující případy použití související s tiskem souborů PDF v aplikacích .
července 9, 2020 · 7 min · Farhan Raza