Čeština

Vytvářejte, analyzujte a ověřujte finanční zprávy XBRL a iXBRL pomocí C#

Tento článek poskytuje informace o obchodních sestavách pomocí standardu XBRL, účelu XBRL a jak automatizovat proces vytváření obchodních sestav založených na XBRL v aplikacích .NET. Dále obsahuje metody krok za krokem pro analýzu souborů XBRL a iXBRL a programové načítání dat pomocí C#.
dubna 29, 2020 · 4 min · Usman Aziz