Čeština

Převeďte PDF do DOCX pomocí křížových odkazů a hypertextových odkazů pomocí C#

Jsme zpět s hlavní verzí Aspose.PDF for .NET jako v19.12, která zavádí podporu křížových odkazů a hypertextových odkazů při převodu PDF do formátu DOCX. Kromě toho jsme do dokumentů PDF přidali strategie pro optimalizaci podmnožiny písem. Nejen to, ale také jsme poskytli důležité opravy chyb pro převody PDF do DOCX, PDF do HTML, PDF do TIFF, PDF do PNG, PDF do PPTX, SVG do PDF a PCL do PDF. Pojďme se tedy na nové funkce, vylepšení a opravy chyb podívat trochu podrobněji.
prosince 20, 2019 · 4 min · Usman Aziz