Čeština

Převeďte CSV do PDF a PDF do CSV pomocí C++

Soubory PDF jsou standardním formátem pro výměnu dokumentů přes internet. Mohou nastat situace, kdy potřebujete zpracovat data v souboru PDF a přidat je do databáze. Pro takové scénáře se může ukázat jako užitečné převedení dokumentu PDF do formátu CSV. Na druhou stranu můžete mít nějaká tabulková data ve formátu CSV, která chcete s někým sdílet pouze pro čtení. Toho lze dosáhnout převodem souborů CSV do formátu PDF. V tomto článku se dozvíte, jak programově převádět soubory PDF a CSV pomocí C++.
března 29, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad