Čeština

Převést MS Project do PDF v C#

Můžeme snadno organizovat, sledovat a udržovat projekty v MS Project. Používá formát souboru MPP pro ukládání projektových úkolů, zdrojů, přiřazení, časových os, rozpočtů a různých dalších informací souvisejících s projektem. Programově snadno exportujeme MS Project do PDF dokumentu. V tomto článku se naučíme, jak převést MS Project do PDF v C#.
prosince 6, 2022 · 7 min · Muzammil Khan

Čtení čárového kódu z PDF v Javě

V některých případech může být nutné extrahovat a číst čárový kód vložený do dokumentu PDF programově. V aplikacích Java můžete detekovat a extrahovat obrázky čárových kódů z vícestránkových dokumentů PDF. V tomto článku se dozvíte, jak číst čárový kód z dokumentu PDF pomocí Java.
září 22, 2022 · 8 min · Muzammil Khan