Čeština

Převeďte PowerPoint PPT do HTML v C++

Prezentace (PPTX/PPT) se často používají k zobrazení informací velkému počtu diváků. V tomto článku budeme diskutovat o tom, jak převést prezentace PowerPoint do HTML. Tento případ použití může být užitečný, když mají být informace prezentovány ve webové aplikaci, na webu atd.
září 4, 2020 · 3 min · Farhan Raza