Čeština

Převeďte PowerPoint do XAML pomocí C++

Extensible Application Markup Language (XAML je jednoduchý a deklarativní jazyk založený na XML. Pro své soubory používá formát .xaml a používá se hlavně k navrhování grafických uživatelských rozhraní v Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) a WPF (Windows Presentation Foundation).V XAML můžete vytvářet, inicializovat a nastavovat vlastnosti objektů s hierarchickými vztahy. V tomto článku se dozvíte, jak převést soubory PowerPoint do formátu XAML programově pomocí C++.
září 13, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad