Čeština

Ochrana maker VBA v Excelu pomocí C#

Makra jazyka VBA v tabulkách aplikace Excel se používají k programové automatizaci různých operací. Můžete například naprogramovat úlohu, která se má provádět opakovaně, generovat grafy pomocí kódu atd. Důležitým aspektem je však ochrana maker VBA před neoprávněnými uživateli. Aby bylo možné tento problém vyřešit, tento článek popisuje, jak chránit makra jazyka VBA v tabulkách aplikace Excel programově pomocí C#.
dubna 6, 2021 · 2 min · Usman Aziz