Čeština

Načítání e-mailů ze serveru POP3 v Pythonu

Post Office Protocol(POP3) je populární e-mailový protokol, který se používá k načítání e-mailů z poštovních serverů. Chcete-li pracovat s e-mailovými zprávami ve schránce, musíte nejprve vytvořit připojení k serveru POP3. Abychom toho dosáhli, tento článek popisuje, jak se připojit k serveru POP3 z aplikace Python. Dále se naučíte, jak načítat e-mailové zprávy ze serveru POP3 v Pythonu. Knihovna Pythonu pro načítání e-mailů ze serveru POP3 Připojte se k serveru POP3 v Pythonu Načítání e-mailů z poštovní schránky na serveru POP3 Knihovna Python pro načítání e-mailů ze serveru POP3 K načtení e-mailů ze serverů POP3 použijeme Aspose.
března 1, 2022 · 3 min · Usman Aziz