Čeština

Práce s makry VBA v PowerPointu PPT/PPTX v Pythonu

Makra VBA umožňují automatizovat různé typy operací v prezentacích PowerPoint. Můžete je použít pro generování grafů, odkrývání skrytých objektů a provádění různých opakujících se úkolů v prezentacích. Při práci s prezentacemi PowerPoint z aplikací Python možná budete muset manipulovat s makry VBA. Proto se v tomto článku dozvíte, jak přidávat, extrahovat a odstraňovat makra VBA v PowerPointu pomocí Pythonu.
února 21, 2022 · 3 min · Usman Aziz