Čeština

Rozpoznejte text z naskenovaného PDF v Pythonu

S naskenovanými dokumenty PDF je často obtížné pracovat, protože v nich chybí text, který lze prohledávat nebo upravovat. S výkonem technologie optického rozpoznávání znaků (OCR) se však extrakce textu z naskenovaných PDF a jejich převod do prohledávatelných nebo upravitelných formátů stává realitou. V tomto příspěvku na blogu se dozvíte, jak provádět rozpoznávání textu PDF pomocí OCR v Pythonu. Prozkoumáme také, jak extrahovat text z naskenovaných souborů PDF, převést je na prohledávatelné nebo upravitelné PDF a uvolnit potenciál schopností Pythonu OCR pomocí Aspose.OCR pro Python prostřednictvím knihovny .NET.
června 22, 2023 · 4 min · Farhan Raza