Čeština

Převeďte TXT na JSON v Pythonu

Soubory TXT se široce používají k rychlému a snadnému ukládání textových dat. Často však získáte data v souboru TXT a musíte je převést do JSON programově. Abychom toho dosáhli, tento článek popisuje, jak převést soubor TXT na JSON v Pythonu.
června 10, 2022 · 2 min · Usman Aziz