Čeština

Python MS Word Automation – Vytvářejte, upravujte nebo převádějte dokumenty Word pomocí Pythonu

Jako vývojář Pythonu můžete automatizovat MS Word a vytvářet nové dokumenty Wordu, upravovat nebo upravovat ty stávající, analyzovat nebo převádět do jiných formátů bez použití Microsoft Office. V tomto článku se dozvíte, jak automatizovat MS Word pro vytváření, úpravu, analýzu nebo převod dokumentů Word pomocí Pythonu.
května 31, 2022 · 6 min · Muzammil Khan

Převeďte dokumenty RTF do PDF pomocí Python

Často musíte před sdílením převést soubory RTF do PDF. Abychom toho dosáhli, tento článek popisuje, jak převést soubor RTF do PDF v Python.
listopadu 10, 2021 · 2 min · Usman Aziz