Čeština

Přidejte QR kód do PowerPointové prezentace pomocí C#

Jako vývojář C# můžete snadno generovat QR kódy nebo čárové kódy a přidávat je do PowerPointových prezentací programově bez použití MS PowerPoint. V tomto článku se dozvíte, jak přidat QR kód do PowerPointové prezentace pomocí C#.
června 2, 2022 · 7 min · Muzammil Khan

Vygenerujte čárový kód a QR kód s logem v C#

Jako vývojář C# můžete snadno generovat čárové kódy s firemními logy nebo obrázky programově v aplikacích .NET. V tomto článku se dozvíte, jak vygenerovat čárový kód s logem pomocí C#.
dubna 23, 2022 · 4 min · Muzammil Khan