Čeština

Přidejte QR kód do PowerPointové prezentace pomocí C#

Jako vývojář C# můžete snadno generovat QR kódy nebo čárové kódy a přidávat je do PowerPointových prezentací programově bez použití MS PowerPoint. V tomto článku se dozvíte, jak přidat QR kód do PowerPointové prezentace pomocí C#.
června 2, 2022 · 7 min · Muzammil Khan