Čeština

Přečtěte si soubory Outlook PST v jazyce Java

PST (Personal Storage Table) je dobře známý formát souborů, který pro účely ukládání používají různé programy společnosti Microsoft, jako je MS Outlook, Exchange a Windows Messaging. Soubory PST mohou ukládat zprávy, kontakty a informace o dalších položkách, jako jsou kalendáře, události atd. V určitých případech může být nutné soubor PST analyzovat a extrahovat z něj data programově. Abychom toho dosáhli, tento článek ukazuje, jak číst soubory MS Outlook PST pomocí Java. Dozvíte se, jak extrahovat informace o složkách, číst e-maily a načítat kontakty ze souboru PST.
března 1, 2022 · 4 min · Usman Aziz