Čeština

Přidávat, aktualizovat a odstraňovat anotace v PDF pomocí C++

Anotace jsou další objekty, které lze přidat do dokumentů PDF. Anotace mohou být užitečné ve scénářích, jako je přidávání kontextových informací do dokumentu. Protože soubory PDF nelze snadno upravovat, anotace poskytují možnost přidat do dokumentu další informace. V tomto článku se dozvíte, jak pracovat s anotacemi v souborech PDF pomocí C++.
dubna 14, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad