Čeština

Číst prvky vektorové vrstvy, body a geometrie ze souborů CSV

Mohou nastat situace, kdy máte geoprostorová data ve formátu CSV a chcete tato data číst ze své aplikace .NET. Pro takové případy vás tento článek naučí, jak číst prvky vektorové vrstvy, body a geometrie ze souborů CSV pomocí C#.
listopadu 5, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad