Čeština

Vytvořte soubor KML nebo čtěte jeho funkce programově pomocí C#

KML je zkratka pro Keyhole Markup Language, která je rozšířena z XML. Je to formát souboru GIS a používá se k zobrazení geografických informací. Soubory KML můžete vytvářet programově a také z nich číst informace pomocí jazyka C#.
ledna 18, 2021 · 3 min · Farhan Raza